Visie

Onze visie

Zoals jullie in onze geschiedenis kunnen lezen is er al sinds vele jaren een visie en een missie door moeder en dochter binnen de groepsopvang in de regio Brugge.
Maar ook een visie en missie moet je regelmatig bijstellen aan de noden van de tijd en de verwachtingen van ouders en Kind en Gezin.
Vandaar ook dat wij als minimale meetpunten de MemoQ (zelfevaluatie instrument) en GoedZo (kindvolgsysteem) nemen binnen onze opvang locaties in de regio West Vlaanderen.
Door de 6 punten van de MemoQ als basis te nemen krijgen zowel wij, als team, en ook Kind en Gezin een duidelijke kijk  waar groepsopvang moet aan voldoen.  Via de GoedZo krijgen wij een goede kijk op de ontwikkeling van elk kind, dit steeds in overleg met ouders. Maar wij willen meer en zeker investeren in een hoogwaardige kinderopvang – groepsopvang in de regio West- Vlaanderen.

Wij opteren er voor om via activiteiten zowel individueel als in groep kinderen nog meer  te stimuleren, zo halen we de talenten van de kinderen naar boven om hen zo te sterken naar de toekomst toe. Wij gaan hier zelf nog een klein stapje verder in door ook risicovolspel aan te bieden (Replay) om de uitdaging naar de kinderen toe nog te verhogen.

Zelfstandigheid is zeker ook een must voor onze kinderen om ze weerbaar te maken voor onze maatschappij die zij nog helemaal moeten doorlopen. Dit doen we door kinderen zoveel mogelijk te laten experimenteren en zelf te laten ontdekken.

Natuur en buiten spelen dragen wij hoog in het vaandel zodoende de kinderen een gezonde weerstand te laten opbouwen en respect voor de natuur aan te leren. Buiten spelen doen wij op al onze locaties het hele jaar door in verschillende weersomstandigheden. 

Gezonde levensstijl en beweging is bij ons belangrijk. Door middel van vele activiteiten proberen we dit te stimuleren bij de kinderen. Tevens proberen wij de kinderen aan te tonen waar hun eten vandaan komt, zodoende ze zich bewuster  worden van hun  gezonde maaltijd,

 

Ook kinderen met een rugzakje zijn welkom bij ons en krijgen de gepaste begeleiding/zorg. Indien er nood blijkt te zijn kunnen we ook beroep doen op onze huispsycholoog Siel, die ons team bijstaat.

 Dit alles kan alleen maar in een goede samenwerking met ouders en team, waar wij veel waarde aan hechten, met onderling respect  in het achterhoofd want iedereen is anders en zal ook anders denken.

 Samen met de ouders willen wij het kind opvoeden en hen een eerlijke kans geven in de maatschappij ongeacht welke hindernissen er ook kunnen komen. “ SAMEN STERK”.

Onze Missie

Als groepsopvang is het onze missie om kwaliteitsvolle, huiselijke, familiale en pedagogisch verantwoorde kinderopvang te organiseren voor kinderen van 0 tot 3,5 Jaar.

Kinderen van 0 tot 3,5 jaar kunnen terecht in onze groepsopvang bij geschoolde, gemotiveerde, kinderbegeleiders. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van cultuur, nationaliteit, maatschappelijke afkomst, geslacht, geloofs- of levensovertuiging, zorgbehoeften of noden.
Onze kinderbegeleiders ondergaan een selectieprocedure en volgen permanent vormingen zodat kwaliteitsvolle opvang gegarandeerd wordt. De eerste aanspreekpunten van de Kikkers hebben een coördinerende en begeleidende functie tegenover de kinderbegeleiders, ouders en kinderen.
In onze missie werken wij samen met de lokale besturen in onze regio en externe actoren binnen de groepsopvang.
Om te slagen in ons opzet is het van essentieel belang dat zowel ouders, kinderbegeleiders als de dienst vertrouwen hebben in het opvanggebeuren. Om deze vertrouwensband te garanderen zijn openheid, duidelijkheid, eerlijkheid en respect bij alle partijen noodzakelijk.