Visie en missie

Onze visie

Stann bv – Groepsopvang De Kikker is in 2005 opgericht door Ann Seys en Stefanie Versluys. Er is al sinds enkele jaren een visie en missie door moeder en dochter binnen de groepsopvang in de regio Brugge en Torhout.
Maar… Ook een visie en missie moeten we regelmatig bijstellen aan de noden van de tijd en de verwachtingen van ouders en agentschap Opgroeien (K&G).

Door de zes punten van de MeMoQ als basis te nemen krijgen zowel wij, als team, en ook Opgroeien (K&G) een duidelijke kijk waar de groepsopvang moet aan voldoen.
Via Groei!TOE-Maatje, ons kindvolgsysteem die wij hanteren, krijgen wij een goede kijk op de ontwikkeling van elk kind, dit steeds in overleg met ouders.

Wij opteren er voor om via maandelijkse thema’s verschillende activiteiten, zowel individueel als in groep, kinderen nog meer te stimuleren. De maandelijkse thema’s worden door iedere vestiging zelf gekozen. Er wordt rekening gehouden met de feesten, seizoenen, de leefwereld van de kinderen en de sfeer in de groep.
Drie maal per jaar wordt er maandelijks gewerkt rond een verteltas. Het concept is eenvoudig: we stoppen een prentenboek in een mooie tas of doos, daarna voegen we ondersteunend materiaal toe om het verhaal tot leven te brengen.

Tijdens verschillende kringmomenten per dag wordt de dagelijkse structuur visueel gemaakt. Er is voorspelbaarheid en kinderen weten wat van hen verwacht wordt. Kringmomenten zijn bij peuters cruciaal in het dag verloop. We zorgen ervoor dat ook alle wakkere baby’s zoveel mogelijk deelnemen.
Ook de dagdagelijkse rituelen en aangeboden liedjes (handen wassen, verjaardag vieren, kikkertje van de dag, handpop Kikker, opruimen, …) zorgen voor structuur en geborgenheid.

We willen kinderen stimuleren in hun creativiteit en fantasie en willen de ontwikkelingskansen en betrokkenheid verhogen door gebruik te maken van speelhoeken. Speelhoeken zijn afgebakende zones waar kinderen rond een bepaalde handeling of bepaald thema kunnen spelen. Kinderen spelen er alleen of samen. Kinderen spelen er zowel met elkaar als met kinderbegeleiders. Dat hangt van de aard van de speelhoek af.

We halen de talenten van ieder kind naar boven om hen zo te sterken naar de toekomst toe. We bieden hen uitdagingen aan door Replay, risicovol spel aan te bieden. Samen kunnen we zorgen voor een omgeving die zo veilig als nodig is, mét aanvaardbare risico’s op maat van elk kind. Zo wordt de kinderopvang een nog boeiendere plek voor hen, en dat is uiteindelijk waarvoor we het doen.

Een gezonde levensstijl en beweging is belangrijk. We willen kinderen bewust maken van bewegen en bewegingen door middel van extra wekelijkse bewegingsactiviteiten. Biba en Loeba is een programma dat op Ketnet Junior vertoond wordt. Het programma is gericht op kinderen tussen 0 en 6 jaar en wil lichaamsbeweging in deze leeftijdsgroep stimuleren. De oefeningen zijn gebaseerd op de omstreden bodymap methode, die ook binnen Stann bv – Groepsopvang De Kikker gebruikt wordt.
Verder krijgt ieder kind dagelijks een lekkere gezonde en gevarieerde maaltijd. Met de bijgevoegde maaltijdkaarten proberen wij de kinderen aan te tonen waar hun maaltijd vandaan komt.

Het is evenwel heel belangrijk dat kinderen de natuur leren kennen, in elk seizoen. Natuur en buiten spelen dragen wij hoog in het vaandel zodat kinderen een gezonde weerstand kunnen opbouwen. Buiten spelen doen wij op al onze locaties het hele jaar door in verschillende weersomstandigheden.

Ook kinderen met een rugzakje zijn welkom bij ons en krijgen de gepaste begeleiding/ zorg. Indien er nood blijkt te zijn kunnen we ook beroep doen op onze huispsycholoog Siel, die ons team bijstaat. We richten een snoezelruimte in zodat kinderen kunnen ontspannen in een ruimte met beelden, kleuren, geuren en geluiden om zo de zintuigen op een andere manier aangenaam te prikkelen en tot rust te komen.

Respect is een belangrijke waarde in het leven. Niet alleen in het leven van een kind, maar ook in het leven van elke volwassene.
Samen met de ouders willen wij het kind opvoeden en hen eerlijke kansen geven in de maatschappij ongeacht welke hindernissen er ook kunnen komen. ‘SAMEN STERK’.

Onze Missie

Als groepsopvang is het onze missie om kwaliteitsvolle, huiselijke, familiale en pedagogisch verantwoorde kinderopvang te organiseren voor kinderen van 0 tot 3,5 jaar.
De doelstelling is een hoge kwalitatieve opvang bieden. Een plaats waar verzorging, voeding en begeleiding van de ons toevertrouwde kinderen zo optimaal mogelijk kan gebeuren.

We willen binnen onze vestigingen van onze groepsopvang een warme familiale sfeer scheppen, waar de kinderen een thuis vinden en waar plaats is voor een knuffel, een verhaal, muziek…
In deze ‘thuis’ worden ze optimaal verzorgd, kunnen ze zich uitleven, leren ze sociaal met elkaar omgaan en goede gewoontes aan.

Alle kinderen zijn welkom bij ons. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van cultuur, nationaliteit, maatschappelijke afkomst, geslacht, geloofs – of levensovertuiging, zorgbehoeften of noden. Elk kind is voor ons even belangrijk en kostbaar.

Onze kinderbegeleiders ondergaan een selectieprocedure en volgen permanent vormingen zodat kwaliteitsvolle opvang gegarandeerd wordt.

Om te slagen in onze opzet is het van essentieel belang dat zowel ouders en kinderbegeleiders als de dienst vertrouwen hebben in het opvanggebeuren. Om deze vertrouwensband te garanderen zijn openheid, duidelijkheid, eerlijkheid en respect bij alle partijen noodzakelijk.