Pedagogisch

Pedagogische Visie

De werking van onze groepsopvang vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door iedere medewerker.
De pedagogische visie is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking.

We plaatsen ELK KIND CENTRAAL!  We bieden een aanbod dat past bij wat het kind aan kan en interessant vindt.

Kinderen zijn de motor van hun eigen ontwikkeling.
Iedereen weet dat kinderen in hun eerste levensjaren een enorme ontwikkeling doormaken. Het is onvoorstelbaar wat ze in korte tijd kunnen leren. Dat leren vindt zo terloops, haast vanzelfsprekend plaats, dat we geneigd zijn te denken dat het een natuurlijk proces is dat zich automatisch bij alle kinderen ongeveer gelijk voltrekt. Dat dit niet zo is, maken de verschillen duidelijk die zich al op heel jonge leeftijd manifesteren.

Het totale kind wordt bij ons opgevolgd door het Groei! TOE-Maatje programma dat doelen voorop stelt met betrekking tot het pedagogisch raamwerk/ MeMoQ van Opgroeien (K&G).

1. Welbevinden: hoe voelen kinderen zich in de opvang?
2. Betrokkenheid: hoe geïnteresseerd en uitgedaagd zijn kinderen bezig met hun spel?
3. Emotionele ondersteuning: hoe zorg je voor een emotionele, veilige en warme sfeer voor kinderen?
4. Educatieve ondersteuning: hoe stimuleer je het ontwikkelen bij kinderen?
5. Omgeving: hoe interessant is de leefomgeving voor de kinderen?
6. Gezinnen en diversiteit

Bij de uitvoering van het pedagogisch beleid wordt rekening gehouden met het aantal kinderen, het ontwikkelingsniveau, het ritme, de interesses en de behoeften en eigenheid van de kinderen.

De kinderbegeleiders voeren dagelijks actieplannen uit:
1. Een gevarieerd aanbod aan spelmateriaal, bewegings – en andere activiteiten, binnen en buiten/ natuurbeleving, een rijke omgeving/ infrastructuur met speelplekken, …

2. Kinderen ruimte voor initiatief en keuzes geven. De zelfontplooiing stimuleren

3. Minder hoofdarbeid en meer handarbeid, expressie en creativiteit. Het proces is belangrijker dan het product

4. Zorgen voor een positief groepsklimaat. Kinderen zijn gelijkwaardig en gelijkaardig. Kinderbegeleiders gaan zorgen voor affectie en geborgenheid. Aan elk kind wordt erkenning en waardering gegeven. Kinderbegeleiders bouwen ook een succesvolle relatie op met ouders

5. Aanbieden van een georganiseerde dag structuur en dag verloop. Hierbij rekening houdend met de verticale groepsindeling. Kinderbegeleiders visualiseren de dag lijn en speelhoeken met foto’s en scheppen duidelijkheid en voorspelbaarheid